Mål

Vårt mål är att tillgodose beställarens önskemål. Vår idé är att inom vårt eget företag ha kompetens att utföra våra tjänster från skiss, genom projekteringsstadiet till komplett färdig byggnad. Vår förkärlek till trä innebär att vi oftast väljer trä i våra konstruktioner. I vårt eget snickeri har vi möjlighet att själva förädla virket och tillverka specialsortiment för det unika objektet.

Vårt mål är att ha noll fel i projektering, under byggprocessen och vid överlämnandet. Varje projekt vi genomfört skall kunna bli ett referensobjekt. Vi vet att fel och brister kommer att uppstå. Det viktigaste för oss är att vi tar vårt ansvar och löser problem som uppstår.

Kvalitetssäkring

Inom företaget har vi ett kvalitetssäkringssystem. Detta innbär att vi har en egen kontrollplan anpassad till det specifika objektet. Kontrollen utförs som egenkontroll, av kvalitetsansvarig eller av sakkunnig.

Inom företaget har vi också kompetens att vara kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och Bygglagen).

Miljö

Vår miljöpolicy är ett aktivt kretsloppstänkande med ökad återvinningsgrad. Detta kommer till uttryck genom att

  • vi, där det är möjligt, utesluter produkter som har en negativ inverkan på miljön.
  • vi på byggplatser inte har någon stor "allsopscontainer" utan alla underentreprenörer tar hand om sitt eget överblivna material och emballage.
  • vi som byggentreprenörer källsorterar och återanvänder redan på byggarbetsplatser.
  • vi stödjer scoutrörelsen som på ett aktivt sätt fostrar den yngre generationen i miljömedvetenhet.
  • följer utvecklingen för att använda erfarenheter inom vårt företag.