Vi arbetar inom lantbrukssektorn där vi bygger både maskinhallar och färdiga VMS-stall. Våra medarbetare har stor erfarenhet från lantbrukets olika verksamheter.

Vi är certifierade byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U och upprättar arbetsmiljöplaner för det särskilda objektet. Vi tar över arbetsmiljöansvaret för hela byggprocessen.

Lantbruk ungdjursstall Kimramåla

Lantbruk lösdriftsstall Lamnehult

Lantbruk VMS stall Olofsböle

Lantbruk VMS stall Ugglerum